District Limburg NBvV
© Irure ut pariatur ad ea in ut in et. In incididunt sed tempor
Home
Het District Limburg van de NBvV. De Nederlandse Bond voor Vogelliefhebbers, kortweg NBvV, bestaat uit 12 Districten, waarvan het District Limburg er één van is. Het District vormt de verbinding tussen het Hoofdbestuur en Bondsraad, en de afdelingen in het District. Het District wordt geleid/bestuurd, door het Districtsbestuur, bestaande uit 6 personen, waaronder voorzitter, secretaris en penningmeester. Het Districtsbestuur heeft géén beslissingsbevoegdheid, maar fungeert slechts als uitvoerder c.q. handhaver van beslissingen die genomen zijn door HB en Bondsraad. Daarnaast staat het de aangesloten afdelingen bij waar nodig. De penningmeester beheert de Districtskas, en de secretaris houdt ledenadministratie bij, notuleert vergaderingen, e.d. Twee maal per jaar is er een Districtsvergadering. De voorjaarsvergadering op de laatste vrijdag van april, en de najaarsvergadering op de eerste vrijdag van oktober. Deze vergaderingen worden jaarlijks afwisselend gehouden in het zuiden(Geleen-Sittard) en in het noorden(Roermond).
Districtsshow Limburg 2020
Sporthalde Sjirp Nieuwstadt
IS AFGELAST !!!!
Het bestuur van de SDL is na rijp beraad tot de
conclusie gekomen dat het binnen het
geldende corona protocol niet mogelijk en
verantwoord is om een Districtsshow te
organiseren.